ceny za zubné služby v Užhorode

Vstupná prehliadka a konzultácia
Röntgen
Ceny, UAH
300 UAH
80 UAH
Čistenie zubov
Čistenie ZUBOV AIR FLOW (2 ČEĽUSTE)
Dentálna hygiena ústnej dutiny (1 čeľust)
Ultrazvukové čistenie (1 čeľusť)
Ceny, UAH
Od 800 UAH
400 UAH
400 UAH
Bielenie zubov v Užhorode
Bielenie zubov gélom (1 čeľusť)
Bielenie zubov laserom (1 češusť)
Čistenie ZUBOV AIR FLOW (2 čeľuste)
Dentálna hygiena ústnej dutiny (1 čeľust)
Ultrazvukové čistenie (1 čeľusť)
Výmena výplní (pri potrebe)
Fazety (1 kus) s ohľadom na nevyhnutné stomatologické zákroky a výrobu
Ceny, UAH
od 500 UAH
1400 UAH
800 UAH
400 UAH
250 UAH
od 800 UAH
od 220 у.о.
Plombovanie zubov v Užhorode
Konzultácia stomatológa
Fotokompozitná výplň
Umelecká obnova
Fotokompozitná výplň + ošetrenie koreňového kanálika
Ošetrenie koreňa pod mikroskopom
Ceny, UAH
Zadarmo
od 600 UAH
od 1200 UAH
od 1000 UAH
od 1200 UAH
Endodontickéd ošetrenie zubných kanálikov v Užhorode
Primárne ošetrenie jedného kanálika pod mikroskopom
Obyčajné primárne ošetrenie jedného kanálika
Opakované ošetrenie jedného kanálika pod mikroskopom
Opakované obyčajné ošetrenie jedného kanálika
Ceny, UAH
od 2160 UAH
od 1690 UAH
od 2990 UAH
od 1790 UAH
Ortodoncia. Ceny v Užhorode
Dlahy Invisalighn 1 čeľusť
Fixný aparát (zámky) 1 čeľusť
Snímateľný aparát (tzv. zubná platňa)
Ortodontická diagnostika
Cenz
od 700 €
od 300 €
od 1000 uah
800 uah
Protetika zubov v Užhorode
Kompletná prehliadka a konzultácia
Kovokeramická korunka INITAL, NORTAKE
Kovokeramická korunka (PRO-ART) VITA
Kovová korunka
Snímateľná akrylová náhrada VERTEX
Snímateľná nylonová náhrada s kovom
Snímateľná akrylová náhrada (výstuž)
Skeletová náhrada (skrytá náhrada) s attachmentmi BREDENT
Skeletová zubná náhrada
Nylonová zubná náhrada
Bezkovová lisovaná korunka s keramikou, predné zuby
Bezovová korunka lisovaná, anatomický zub
Zirkonová korunka s keramikou, predné zuby
Zirkonová anatomická korunka (viacvrstvová) bočné zuby
Vložka bezkovová lisovaná
Fazety
Ceny
zadarmo
80 €
100 €
30 €
120 €
280 €
200 €
500 €
od 280 €
od 110 €
220 €
180 €
200 €
180 €
130 €
220 €
Ceny na zubné implantáty v Užhorode
Vstupné vyšetrenie s ceiľom nasadenia implantátu
Príprava kostného tkaniva, plastika
Nasadenie implantátu
Nasadenie dočasnej korunky
Nasadenie korunky implantátu
Ceny
300 uah
od 300 €
od 400 €
od 50 €
od 120 €
Všeobecné stomatologické služby
Konzultácia s lekárom najvyššej kategórie, vypracovanie liečbného plánu (za prítomnosti panoramatického snímku)
Hygiena (sterilný balík)
Injekčná anestézia
Nasadenie kofferdamu
Nasadenie optragatu
RTG snímok
Injekčná anestézia 2 karpule
Ceny
300 uah
50 uah
100 uah
80 uah
80 uah
80 uah
50 uah
Terapeutická stomatológia
Bielenie (jedna čeľusť)
Bielenie (dve čeľuste)
Fotokompozitná výplň
Fotokompozitná výplň Estelite
Fazety Esrelite
Obnova frontálnej skupiny zubov Estelite Asteria
Umelecká obnova bočnej skupiny zubov Estelite
Výplň z hybridného SIC (skloionomérny cement) VITREMER
Dočasná výplň (dentínová pasta)
Dočasná výplň Latelux Flow
Dočasná výplň skloionomérny cement
Materiál SDR (vložka)
SIC (skloionomérny cement) (vložka)
Obnova pahýľa zuba na ČSV (čap zo sklenených vlákien)
Obnova pahýľa zuba na ČSV ( každý ďalší čap zo sklenených vlákien)
Obnova zubného pahýľa na titánovom čape
Obnova zubného pahýľa na titánovom čape (každý ďalší čap)
Prečatenie fisúr
Odstránenie kompozitov po zubnom strojčeku (1 zub)
Dlahovanie (1 zub)
Leštenie obnovy zuba (1 zub)
Dostavba zubného pahýľa pred endodontickým ošetrením
Liečba počiatočného kazu systémom Icon
Ceny
1350 uah
2500 uah
400 uah
600 uah
800 uah
1150 uah
1000 uah
450 uah
50 uah
70 uah
100 uah
150 uah
200 uah
800 uah
220 uah
250 uah
170 uah
170 uah
80 uah
100 uah
50 uah
350 uah
700 uah
Endodontické ošetrenie pomocou mikroskopu
Endodontické ošetrenie jednokoreňového kanálika (primárne)
Endodontické ošetrenie jednokoreňového kanálika (opakované)
Plombovanie jedného kanálika
Nasadenie devitalizačnej pasty
Odstránenie pokazeného nástroja z koreňového kanálika
Prekrytie perforácie
Apexifikácia
Odstranenie kovového koreňového čapu
Odstránenie čapu zo sklenených vlákien
Odstranenie intrakanálovej vložky
Dočasná výplň materiálom Calasept
Diagnostická liečba
Regeneratívna liečba
Ceny
500 uah
700 uah
250 uah
50 uah
550 uah
220 uah
220 uah
150 uah
250 uah
400 uah
160 uah
750 uah
1100 uah
Endodontické stomatologické služby
Endodontické ošetrenie jednokoreňového kanálika (primárne)
Endodontické ošetrenie jednokoreňového kanálika (opakované)
Obturácia pre jednokoreňový kanál
Odstránenie pokazeného nástroja z koreňového kanálika
Odstranenie kovového koreňového čapu
Odstranenie kovového koreňového čapu
Odstránenie čapu zo sklenených vlákien
Odstranenie intrakanálovej vložky
Dočasná výplň materiálom Calasept
Ceny
350 uah
450 uah
150 uah
350 uah
100 uah
150 uah
250 uah
400 uah
160 uah
Terapeutická stomatológia s použitím mikroskopu
Obnova prednej skupiny zubov Estelite Asteria (1/2 zuba)
Obnova prednej skupiny zubov Estelite Asteria (fazeta, polokorunka)
Umelecká obnova bočnej skupiny zubov Estelite
Ceny
1550 uah
1750 uah
1300 uah
Ortopedická stomatológia
Nekovové konštrukcie na ráme z oxidu zirkoničitého, z lisovanej keramiky
Korunka
Fazeta
Anatomická korunka zo 7-vrstvového zirkónu
Vložka na ráme z oxidu zirkoničitého (vložka ROM)
Bezkovové konštrukcie z tienenej keramiky
Tienená keramická fazeta (na refraktore)
Protetika kovokeramickými konštrukciami
Kovokeramická korunka INITAL, NORTAKE
Kovokeramická korunka (PRO-ART) VITA
Protetika kovovými konštrukciami
Kovová celoliata korunka
Kovová liata koreňová a korunková vložka
Protetika na implantátoch
Zirkonová korunka, skrutková a cementová fixácia
Kovokeramická korunka, skrutková a cementová fixácia
Snímateľné zubné náhrady
Snímateľná liata alebo lisovaná akrylová náhrada VERTEX (pri alergických stavoch)
Snímateľná akrylová náhrada VERTEX
Skeletová náhrada s attachmentmi BEREDENT
Skeletová náhrada (CO-CR) liata
Skeletová náhrada (CO-CR) s nylonovými, acetálovými sponami
Skeletová náhrada z acetálu
Nylonová náhrada (viac ako 3 zuby)
Nylonová náhrada (do 3 zubov)
Snímateľná nylonová náhrada s kovom
Vystužená akrylová snímateľná náhrada
Ceny
200 €
200 €
180 €
140 €
220 €
80 €
100 €
30 €
30 €
220 €
100 €
200 €
120 €
500 €
280 €
360 €
300 €
220 €
110 €
280 €
200 €
Oprava snímateľných náhrad
Rebazácia
Oprava prasklín, odštiepených častí
Výmena gumovej spony skeletovej náhrady (1 kus)
Dočasné zubné náhrady
Korunky Structur 25C (priamo v klinikeі) (za korunku)
Plastové korunky (vyrobené v laboratóriu) (za korunku)
Dočasné korunky na implantát (bez základne)
Ďalšie výkony
Odtlačok z A-silikónovej hmoty
Odtlačok z C-silikónovej hmoty
Odtlačok s použitím individuálnej lyžice
Odtlačok pre vložku
Výroba prototypu pre obnovu – Wax-up (1 zub)
Tvárový oblúk Aman Girbach
Stiahnutie korunky
Opakovaná fixácia dočasnej korunky
Korekcia dočasnej korunky
Skúška
Dyha
Ceny
900 UAH
300 UAH
250 UAH
300 UAH
500 UAH
1625 UAH
250 UAH
150 UAH
300 UAH
150 UAH
400 UAH
500 UAH
170 UAH
50 UAH
60 UAH
1000 UAH
Chirurgická stomatológia
Extrakcia zubov II-III st. (bez anestézie)
Eextrakcia zuba, typická
Eextrakcia zuba, typická
Eextrakcia zuba, zložitá
Eextrakcia zuba, atypická (retinované zuby múdrosti)
Pitva abscesu
Resekcia koreňového hrotu pomocou plastiky
Resekcia koreňového hrotu pomocou plastiky s použitím PRO-ROOT
Resekcia koreňového hrotu s plastikou, každá ďalšia resekcia
Resekcia koreňového hrotu s plastikou, hemisekcia
Plastika uzdičky (pery, jazyk)
Odstránenie/uloženie stehov
Chirurgická liečba akútnej perikoronaritídy
Výplach hnisavej rany antiseptickým roztokom
Vytvorenie prístupu k retinovanému zubu (podľa ortodonticých indikácií)
Kyretáž
Kyretáž
Cystómia (odstránenie cysty)
Odstránenie kostných výčnelkov zostávajúcich po extrakcii (exostózy)
Liečba alveolitídy
Excízia ďasna
Výplach rany
Parodontológia
Dentálna ústna hygiena (Ultrazvukové odstránenie supragingiválneho povlaku pomocou systému Air-Flow Prophy Pearls
Dentálna hygiena ústnej dutiny (1 čeľusť)
Instruktáž individuálnej hygieny a výber prostriedkov
Uzavretá kyretáž ďasnových váčkov nástrojmi Hu-Friedy (1 zub)
Výplach periodontálnych vreciek (1 zub)
Aplikácia parodontálneho obväzu
Liečba hyperestézie
Ceny
100 UAH
200 UAH
300 UAH
650 UAH
1800 UAH
250 UAH
18000 UAH
3000 UAH
3000 UAH
1500 UAH
1200 UAH
250 UAH
200 UAH
50 UAH
1200 UAH
150 UAH
200 UAH
2500 UAH
650 UAH
100 UAH
100 UAH
50 UAH
1350 UAH
400 UAH
50 UAH
45 UAH
35 UAH
85 UAH
165 UAH